Monthly Archive: January 2017

Sốt

Một cơn sốt tự nó không có nghĩa là con của bạn bị bệnh nặng – thậm chí một chứng bệnh cảm lạnh thông thường có thể gây sốt …